fbpx

Управленски умения

Уикенд курсове с продължителност 6 часа

Разберете как да комуникирате по-ефективно, да се справяте със стреса и да постигате отлични резултати в професионалния и личния живот.

Защо да развиваме управленски умения?

Управлението е важна част от живота на всеки човек. Управляваме времето си, управляваме семейството си, управляваме финансите си, управляваме автомобила си. И сега си представете как бихме могли да шофираме без да имаме необходимите знания и инструкции. Отговорът е много прост – катастрофално!  Сега разбирате колко е важно да получите необходимите знания как да управлявате.

Присъединете се към нашите курсове и развийте себе си като лидер!

В зависимост от интересите и познанията на клиентите ни разработваме индивидуални обучения по управленски умения. Някои са многообхватни, а други може да засягат само една или няколко теми. 

Ако имате въпроси относно курса, не се колебайте да се свържете с нас.

Основни теми в обучението:

✅ Типове на личността.

✅ Управленски стилове.

✅ Основни умения за управление на хора.

✅ Комуникационни умения.

✅ Как да бъдем успешен ръководител на екип?

✅ Как да мотивираме?

✅ Как да делегираме?

✅ Как да контролираме?

✅ Похвала/критика – как и колко?

✅ Обучения, свързани с решаване на конкретни клиентски казуси.

Кога?

По запитване според възможностите на клиента

Как?

6 модула по 30 мин. онлайн/на живо – теоретична и практически насочена подготовка

Ментор с подход и дългогодишен опит

Опит на лектора – Виктория Димитрова е човек от бизнеса с повече от 15г. управленски опит в големи корпорации, доктор по управление, предприемач и не на последно място майка на 2 деца и домакиня. 

Ще се радвам да се развиваме заедно.

Какви компетенции ще развиете чрез обучението ни

Ефективност

ЩЕ ПОВИШИТЕ ЛИЧНАТА СИ ЕФЕКТИВНОСТ

Управление

ЩЕ УПРАВЛЯВАТЕ ПО-ДОБРЕ ЖИВОТА И БИЗНЕСА СИ

Спокойствие

ЩЕ НАМАЛИТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО И СТРЕСА

Резултати

ЩЕ ПОСТИГАТЕ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В ДЕЙНОСТИТЕ, С КОИТО СЕ ЗАХВАЩАТЕ

На кого са необходими управленски умения?

Управлението е важна част от живота на всеки човек. Управляваме времето си, управляваме семейството си, управляваме финансите си, управляваме автомобила си. И сега си представете как бихме могли да шофираме без да имаме необходимите знания и инструкции. Отговорът е много прост – катастрофално!  Сега разбирате колко е важно да получите необходимите знания как да управлявате.

Ще се радваме да се развиваме заедно!

Свържете се с нас

Scroll to Top

Виктория Димитрова

Завършила с отличие на випуска Софийска професионална гимназия по туризъм като последните 2 години от средното си образование паралелно се обучава в Националната школа по мениджмънт и още на 17 г. получава полувисше образование в специалност „Фирмено управление“. Знанията, които получава я насочват към УНСС и специалността Стопанско управление, където управлението се превръща в нейна страст и вече повече от 15 г. се занимава с управление на екипи, търговия и водене на преговори. Преди 2 години завършва докторантурата си в областта на взаимоотношенията с клиенти и става доктор по управление и икономика. Водила е лекции пред младежи в различни нестопански организации, частни и държавни училища, както и в Университета за национално и световно стопанство. Работила е на високи позиции в големи български и международни компании като Метро Кеш и Кери, Кауфланд и др.

Майка е на две деца, милее за България и работи върху изграждането на среда, в която младите да успяват.