fbpx

Обучение на нов служител

Подготовка и обучение за успешен старт в новата роля

Ще Ви кажем как още в първия месец служителят Ви може да постигне добри резултати и да се почувства на правилното място във Вашата компания.

Спести време, усилия и финансови ресурси

До момента в “Развий се” сме се занимавали с обучения на различни типове хора. Всеки човек и неговото възприемане на новите предизвикателства, които го очакват, са различни. Затова е важно да се познават добре спецификите и личностите стилове на различните хора, както и да се намери подходящ начин за тяхното обучение, за да бъде то максимално полезно и да даде шанс на служителя да навлезе бързо в организационната среда и да изпълнява правилно работните си задължения.

Запишете се сега и осигурете здрава основа за новите служители.

Ако имате нужда от нашата подкрепа, не се колебайте да се свържете с нас.

Tемите се адаптират в зависимост от конкретните нужди и характеристики на дадената компания.

Кога?

По запитване според възможностите на клиента.

Как?

Индвидуален обучителен план според индивидуалността на новите служители.

Ментор с подход и дългогодишен опит

Опит на лектора – Виктория Димитрова е човек от бизнеса с повече от 15г. управленски опит в големи корпорации, доктор по управление, предприемач и не на последно място майка на 2 деца и домакиня. 

Ще се радвам да се развиваме заедно.

Ние работим с набор успешни подходи за обучение и въвеждане на нов човек в екипа

Отчитаме силните и слабите страни на новите слулжител и как те ще се впишат във вече изградения Ви екип. Подготвяме обучителен план и следим за неговото изпълнение.

Ще се радваме да се развиваме заедно!

Свържете се с нас

Scroll to Top

Виктория Димитрова

Завършила с отличие на випуска Софийска професионална гимназия по туризъм като последните 2 години от средното си образование паралелно се обучава в Националната школа по мениджмънт и още на 17 г. получава полувисше образование в специалност „Фирмено управление“. Знанията, които получава я насочват към УНСС и специалността Стопанско управление, където управлението се превръща в нейна страст и вече повече от 15 г. се занимава с управление на екипи, търговия и водене на преговори. Преди 2 години завършва докторантурата си в областта на взаимоотношенията с клиенти и става доктор по управление и икономика. Водила е лекции пред младежи в различни нестопански организации, частни и държавни училища, както и в Университета за национално и световно стопанство. Работила е на високи позиции в големи български и международни компании като Метро Кеш и Кери, Кауфланд и др.

Майка е на две деца, милее за България и работи върху изграждането на среда, в която младите да успяват.