fbpx

Програма в академията ни за младежи

ПРОГРАМА ПО МОДУЛИ В АКАДЕМИЯТА ЗА МЛАДЕЖИ „ПОДГОТВИ СЕ ЗА ЖИВОТА“.

Брой занятия – всяка седмица по 2ч. в един ден / средно по 4 на месец -> общо 16 бр.

Ако няма други прекъсвания освен ваканции и официални празници и матури.

Теми:

 1. Кои са моите силни страни и как да развивам? – 1 занятие
 2. Кариерно ориентиране – 1 занятие
 3. Целеполагане – 2 занятия
 4. Управление на времето и лична организираност – 2 занятия
 5. Емоционална интелигентност – новото ключово умение – 1 занятие
 6. Мисловни модели и нагласи 
 7. Държавно управление – ключови понятия и как се избират президент, парламент, министър-председател. – 1 занятие
 8. Финансова грамотност – 1 занятие
 9. Предприемачество – 1 занятие
 10. Спорт и здравословно хранене – 1 занятие
 11. Как да изградим личния си брандинг – 1 занятие
 12. Как да се представяме по най-добрия начин в нова среда – 1 занятие
 13. Управление на взаимоотношенията и Ефективно общуване – 1 занятие
 14. Презентационни умения – 1 занятие

Направления или какво ще развият:

Себепознание – теми 1, 2, 3

Целустременност и лична организация – теми 3 и 4

Развитие – теми 5 до 11

Комуникационни умения – теми 12 до 14

Scroll to Top

Виктория Димитрова

Завършила с отличие на випуска Софийска професионална гимназия по туризъм като последните 2 години от средното си образование паралелно се обучава в Националната школа по мениджмънт и още на 17 г. получава полувисше образование в специалност „Фирмено управление“. Знанията, които получава я насочват към УНСС и специалността Стопанско управление, където управлението се превръща в нейна страст и вече повече от 15 г. се занимава с управление на екипи, търговия и водене на преговори. Преди 2 години завършва докторантурата си в областта на взаимоотношенията с клиенти и става доктор по управление и икономика. Водила е лекции пред младежи в различни нестопански организации, частни и държавни училища, както и в Университета за национално и световно стопанство. Работила е на високи позиции в големи български и международни компании като Метро Кеш и Кери, Кауфланд и др.

Майка е на две деца, милее за България и работи върху изграждането на среда, в която младите да успяват.