fbpx

Уважаеми дами и господа,

Казвам се Виктория Димитрова и бих желала да Ви представя инициативата – “Развий се”. 

Целта на “Развий се” е да помогне на младите и активни хора, като ги подготви за живота след училище и спомогне за кариерното им ориентиране и реализация. Смятам че аз и екипът на ‘Развий се” можем да бъдем полезни на младите хора във Вашето училище като им споделим опита си и отговорим на техни въпроси, свързани с кариерно развитие, подготовка за интервю за работа, първи стъпки в бизнес среда, както и да им разкажем кои ключови компетенции се ценят високо и спомагат за изграждането на един млад професионалист. 

Защо да ни се доверите?

Ние сме академия за развитие на младите хора в България, която цели изграждане на мост между образованието и бизнеса.

Какви са ползите за училището?

Вярваме, че Вашето училище винаги е било добър пример за това как трябва да се мотивират младите хора да се развиват и включвайки се в тази инициатива ще затвърдите още веднъж факта, че поставяте на първо място нуждите и интересите на учениците си.  Наред с това учениците, които са минали през академията ни, после се представят и по-добре в рамките на учебния процес, както и на различни изпити, след като са развили полезни умения като управление на времето, критично мислене, ефективно общуване и други полезни за всеки ученик качества. Не на последно място, училището Ви може да придобие повече разпознаваемост с успехите на своите ученици и да подкрепи имиджа си на иновативно, развиващо се училище, в което се изгражда общност от предприемчиви и успешни ученици и по този начин да привлечете повече кандидати за Вашите паралелки. 

Какво е необходимо да направите?

Необходимо е да дадете разрешението си за провеждането на безплатна лекция в рамките на часа на класа или в друга дисциплина, в която сметнете за уместно. След което да се уговорим за дни и часове, в които да се проведе сред ученици от 8-ми до 12-ти клас.

Какви са ползите за учениците?

Те ще получат допълнителна гледна точка за живота, който ги очаква след училище и как да се справят по-лесно с предстоящи предизвикателства. Обикновено, въпреки професионализма на учителите и желанието и любовта от страна на родителите, младежите не винаги възприемат тази информация с лекота от тях и смятам, че ще им бъде интересно да получат тази информация от външен човек, който има опит в различни бизнес сфери и не е свързан със семейството или училището като институции.

Защо го правя?

Тази инициатива е моя лична кауза, тъй като с времето разбрах колко е важно да се подаде ръка на млад човек, който е в началото на кариерата си и няма познания и опит в областта. Научих много от уроците си по трудния начин и ще се радвам, ако мога да споделя знанието си и да бъда полезна за развитие на младите хора във Вашето училище. Аз съм доктор по управление и икономика. Водила съм лекции пред младежи в различни нестопански организации, частни училища и държавни училища, както и в Университета за национално и световно стопанство. Работила съм на високи позиции в големи международни и български компании като Метро Кеш и Кери, Кауфланд и други. Милея за България и се опитвам да дам своя принос в изграждането на среда, в която младите да успяват.

Ще се радвам, ако припознаете инициативата "Развий се" и оставам на разположение при въпроси и обратна връзка.

Свържете се с нас

Scroll to Top

Виктория Димитрова

Завършила с отличие на випуска Софийска професионална гимназия по туризъм като последните 2 години от средното си образование паралелно се обучава в Националната школа по мениджмънт и още на 17 г. получава полувисше образование в специалност „Фирмено управление“. Знанията, които получава я насочват към УНСС и специалността Стопанско управление, където управлението се превръща в нейна страст и вече повече от 15 г. се занимава с управление на екипи, търговия и водене на преговори. Преди 2 години завършва докторантурата си в областта на взаимоотношенията с клиенти и става доктор по управление и икономика. Водила е лекции пред младежи в различни нестопански организации, частни и държавни училища, както и в Университета за национално и световно стопанство. Работила е на високи позиции в големи български и международни компании като Метро Кеш и Кери, Кауфланд и др.

Майка е на две деца, милее за България и работи върху изграждането на среда, в която младите да успяват.