fbpx

Въвеждането на нов служител обикновено отнема значително време, усилия и финансови ресурси от страна на обучаващите и компанията. Във времето до момента в “Развий се” сме се занимавали с обучения на различни типове хора. Всеки човек и неговото възприемане на новите предизвикателства, които го очакват са различни. Затова е важно да се познават добре спецификите и личностите стилове на различните хора, както и да се намери подходящ начин за тяхното обучение, за да бъде то максимално полезно и да даде шанс на служителя да навлезе бързо в организационната среда и да изпълнява правилно работните си задължения. Ние работм с набор успешни подходи за обучение и въвеждане на нов човек в екипа, като отчитаме силните и слабите му страни и как те ще се впишат във вече изградения ви екип. Подготвяме обучителен план и следим за неговото изпълнение. Ако имате нужда от нашата подкрепа, се свържете с нас за консултация.

Ще ви кажем как още в първия месец служителят ви да постигне добри резултати и да се почувства на правилното място във вашата компания.