fbpx

Обучение на търговски екипи

Обучението на търговски екипи е нашата страст. Благодарение на разнообразния си практически опит, подкрепен силно от задълбочено изследване на най-работещите продажбени техники, можем да ви дадем правилни насоки за подобряване ефективността и повишаване на резултатите във вашия търговски екип.

Как да продавате по-добре зависи от няколко фактора, които ние познаваме и можем да предадем на вашите служители. Постигнете по-висока печалба и повече продажби като заявите участие в специално, подготвен за вашия екип обучителен тренинг по продажби, обслужване на клиенти, оценяване на клиентите и/или справяне с трудни клиенти и рекламации.

Продажбите могат да се управляват и това е чудесно. А още по-чудесно се, че ние знаем как 🙂

Свържете се с нас, за да обсъдим вашия конкретен казус.

Scroll to Top

Виктория Димитрова

Завършила с отличие на випуска Софийска професионална гимназия по туризъм като последните 2 години от средното си образование паралелно се обучава в Националната школа по мениджмънт и още на 17 г. получава полувисше образование в специалност „Фирмено управление“. Знанията, които получава я насочват към УНСС и специалността Стопанско управление, където управлението се превръща в нейна страст и вече повече от 15 г. се занимава с управление на екипи, търговия и водене на преговори. Преди 2 години завършва докторантурата си в областта на взаимоотношенията с клиенти и става доктор по управление и икономика. Водила е лекции пред младежи в различни нестопански организации, частни и държавни училища, както и в Университета за национално и световно стопанство. Работила е на високи позиции в големи български и международни компании като Метро Кеш и Кери, Кауфланд и др.

Майка е на две деца, милее за България и работи върху изграждането на среда, в която младите да успяват.