fbpx

Обучение на нов служител

Въвеждането на нов служител обикновено отнема значително време, усилия и финансови ресурси от страна на обучаващите и компанията. Във времето до момента в “Развий се” сме се занимавали с обучения на различни типове хора. Всеки човек и неговото възприемане на новите предизвикателства, които го очакват са различни. Затова е важно да се познават добре спецификите и личностите стилове на различните хора, както и да се намери подходящ начин за тяхното обучение, за да бъде то максимално полезно и да даде шанс на служителя да навлезе бързо в организационната среда и да изпълнява правилно работните си задължения. Ние работм с набор успешни подходи за обучение и въвеждане на нов човек в екипа, като отчитаме силните и слабите му страни и как те ще се впишат във вече изградения ви екип. Подготвяме обучителен план и следим за неговото изпълнение. Ако имате нужда от нашата подкрепа, се свържете с нас за консултация.

Ще ви кажем как още в първия месец служителят ви да постигне добри резултати и да се почувства на правилното място във вашата компания.

Scroll to Top

Виктория Димитрова

Завършила с отличие на випуска Софийска професионална гимназия по туризъм като последните 2 години от средното си образование паралелно се обучава в Националната школа по мениджмънт и още на 17 г. получава полувисше образование в специалност „Фирмено управление“. Знанията, които получава я насочват към УНСС и специалността Стопанско управление, където управлението се превръща в нейна страст и вече повече от 15 г. се занимава с управление на екипи, търговия и водене на преговори. Преди 2 години завършва докторантурата си в областта на взаимоотношенията с клиенти и става доктор по управление и икономика. Водила е лекции пред младежи в различни нестопански организации, частни и държавни училища, както и в Университета за национално и световно стопанство. Работила е на високи позиции в големи български и международни компании като Метро Кеш и Кери, Кауфланд и др.

Майка е на две деца, милее за България и работи върху изграждането на среда, в която младите да успяват.