fbpx

ПРОГРАМА ПО МОДУЛИ В АКАДЕМИЯТА ЗА МЛАДЕЖИ „ПОДГОТВИ СЕ ЗА ЖИВОТА“.

Разпределихме програмата в три модула, които обхващат различни теми от живота и целят поетапното развитие на разнообразни умения и компетенции на участниците.

Ето и каква е програмата на първата цялостна академия за личностно развитие на младежи „Подготви се за живота“.

I. Защо съм важен за света – взаимодействие.

 1. Какво представляват ценностите – защо са важни, с какво ни помагат и как да изберем нашите?
 2. Как да сме полезни вкъщи и да се развием?
 3. Финансова грамотност.
 4. Аз съм моето училище.
 5. Аз съм моята страна/ държава.
 6. Критично мислене и формиране на гражданско общество. Опазване на околната среда и безопасно придвижване.
 7. Какви са моите права и задължения?
 8. Какво трябва да знаем, когато комуникираме с институции?
 9. Държавно управление – ключови понятия и как се избират президент, парламент, министър-председател.
 10. Навици на успешните хора.

II. Аз управлявам своя живот – как да се развивам?

 1. Какви са моите цели?
 2. Как да се грижа за моите лични финанси.
 3. Спорт и здравословно хранене.
 4. Как да изградим личния си брандинг и да се представяме по най-добрия начин в нова среда?
 5. Как да общувам ефективно?
 6. Емоционална интелигентност – новото ключово умение.
 7. Как да развивам силните си страни?
 8. Управление на времето.

III. Готов съм за живота след училище.

 1. Предприемачество.
 2. Кариерно ориентиране.
 3. Как да кандидатствам за работа?
 4. Как да се подготвя за интервю?
 5. Поглед отвътре в бизнес организациите.