fbpx

Развий се – подобри работната си среда.

Представяме ви (различното) определение за работна среда?!?

Представяте ли си този разговор на някой от вашите служители в неделя вечерта? „Оффф утре пак сме на работа….“

Ако отговорът е да, предлагаме да се свържете с „Развий се“ и заедно да подобрим работната среда за вас и вашите служители. Защото е важно на работа да се ходи с удоволствие. На работното си място повечето хора прекарват около една трета от денонощието, а това е много време и е необходимо да си зададем следните въпроси:

Какви чувства обземат нашите служители, когато се сетят, че утре са на работа?

Идва ли им се на работа?

Чувстват ли се спокойни на работното си място?

Раздават ли се до последно или чакат да дойде края на работния им ден?

Ако отговорите са колебливи или по-скоро негативни вероятно работната среда е причината за това.

Какво да направите, за да подобрите средата и какво всъщност представлява работната среда?

Работна среда се състои от всички елементи, които могат да повлияят на ежедневната ви производителност, включително кога, къде и как работите.

Работната среда включва обстановката, взаимоотношенията и физическите условия, в които вие и вашите служители изпълнявате работата си. Тези елементи могат да повлияят на успеха на компанията, чувството за принадлежност, сътрудничеството, ефективността и здравето на служителите.

Благоприятната работна среда дава на служителите свободата, възможностите, отговорностите и инструментите да вършат правилно работата си. Важно е да се има предвид, че е трудно да се изгради работна среда, която да отговаря на всички изисквания и да бъде идеална за всички. Това е така, защото хората имат различни цели и ценностна система и се повлияват от разнообразни мотивиращи фактори. Някои хора предпочитат свободата и гъвкавостта, други пък се чувстват комфортно, когато следват стриктни правила. И все пак каквито и да са индивидуалните желания и нагласите на хората, идеалната работна среда трябва да обхваща всичко, което прави работата по-удовлетворяваща и значима.

Ние знаем как да подобрим работната ви среда и да удовлетворим вашите служители, за да разгърнат потенциала и да увеличат значително ефективността и резултатите си. Доверете ни се и се свържете с нас.