Мисията на “Развий се” е насочена в две направления:

  • Да подобрим работната среда и ефективността в компаниите.
  • Да развием потенциала на младежите и да ги подготвим за работа в бизнес среда.